Jak wygląda wizyta?

Pierwsze spotkanie

Pierwsza wizyta trwa około 60 minut i w jej trakcie przeprowadzam:

  • wywiad medyczny i żywieniowy,
  • pomiary antropometryczne,
  • analizę składu ciała,
  • analizę dotychczasowego sposobu odżywiania.

W trakcie wizyty udzielam niezbędnych wskazówek, jak osiągnąć założone cele i zmienić nawyki żywieniowe. Wspólnie z pacjentem projektuję plan działania (dietę, ewentualny trening) na najbliższy czas.

Wizyta kontrolna

Następnym krokiem jest weryfikacja postępów w trakcie wizyty kontrolnej. Najlepiej przeprowadzać ją co około 2-4 tygodni. Taka wizyta obejmuje:

  • kontrolną analizę składu ciała,
  • monitorowanie efektów,
  • omówienie i eliminację pojawiających się problemów i punktów krytycznych,
  • ustalenie dalszego postępowania dietetycznego.

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.